Publicerad: 2022-10-21

En ny lavinprognossäsong stundar. Ladda upp med att läsa vår summering av den föregående.

Lavinprognosers säsongsrapport

Så var lavinsäsongen 2021 2022
– från Riksgränsen i norr till Funäsdalen i söder.

Varje år summerar vi lavinsäsongen och vårt arbete med prognoserna i en säsongsberättelse.

Ladda ned och läs den här: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8800/978-91-620-8898-9