Eget ansvar

Du som använder dig av lavinprognoserna och annat material som tillhandahålls via lavinprognoser.se, ansvarar själv för dina bedömningar och dina val, och därmed också de faror du utsätter dig själv och andra för. Att vistas i lavinterräng innebär alltid risker. Lavinprognoserna ersätter inte på något vis erfarenhet, ett gott omdöme och rätt utrustning.