Eget ansvar

Du ansvarar själv för dina bedömningar och dina val, och därmed också de faror du utsätter dig själv och andra för.

Du som använder dig av lavinprognoserna och annat material som tillhandahålls via lavinprognoser.se, ansvarar själv för dina bedömningar och dina val, och därmed också de faror du utsätter dig själv och andra för. Att vistas i lavinterräng innebär alltid risker. Lavinprognoserna ger dig underlag till dina beslut, men ersätter inte på något vis erfarenhet, ett gott omdöme , kunskap och rätt utrustning.