Fem viktiga förberedelser

Skid- och skoteråkning i lavinterräng innebär risker, genom att vara väl förberedd kan du minska dem.

  • Gå en lavinutbildning – grunden för ett säkert beteende är god kunskap. En lavinutbildning ger kunskap om lavinterräng, hur säkra turer kan planeras och hur effektiv kamraträddning genomförs
  • Ha alltid med säkerhetsutrustning– i packningen bör alltid lavinutrustning finnas, förstärkningsplagg, extra energi och navigationshjälpmedel
  • Läs lavin- och väderprognos – lavinprognosen ger information om lavinfaran i ett visst fjällområde. Tillsammans med väderprognosen är den ett viktigt beslutsunderlag för säkrare fjällvistelser
  • Planera tillsammans med åkkamrater– diskutera hur brant det är säkert att åka en viss dag, om det finns väderstreck och höjd i terrängen med större lavinfara.
  • Var beredd att ändra er– att ha en plan är viktigt men också att kunna ändra sig. Var uppmärksam på väder- och snöförändringar som går emot er plan.