Förväntad storlek på laviner

Chanserna att klara sig oskadd i en lavin minskar drastiskt med storleken på lavinen, stora laviner är farligare än små. Men även platsen för lavinen är avgörande för hur farlig situationen blir - även en liten kan få katastrofala konsekvenser ovan terrängfällor som klippig terräng, träd och svackor.

I lavinprognoserna anger vi "största förväntade storlek" på laviner i området och under den givna prognosdagen. Laviner delas in i fem storleksklasser efter dess potential till förstörelse, det vill säga hur mycket skada de kan orsaka. 

Små laviner (1) – Är relativt harmlösa för människor. (På fel plats kan de ändå orsaka skada).

Medelstora laviner (2) Är stora nog att begrava, skada och döda en människa.

Stora laviner (3)  Är stora nog att begrava och förstöra en bil och bryta några träd.

Mycket stora laviner (4) Är stora nog att förstöra flera hus, en lastbil, en tågvagn eller flera hektar skog. 

Extrema laviner (5) –  De största laviner som förekommer. Kan förstöra en by och tiotals hektar skog.

Den femgradiga skalan används i yrkessammanhang i Sverige men också i lavinprognoser i många länder. Siffrorna inom parentes anger storleksklasserna i den femgradiga skalan.