Känslighet och utbredning

Lavinproblemets ”känslighet” beskriver hur mycket, eller lite, ny belastning som krävs för att starta en lavin. Utbredningen på lavinproblemet är i hur stor andel av lavinterrängen problemet finns.

Känslighet

Laviner startar när krafterna som vill föra snön nedåt sluttningen blir större än de som håller snön på plats. Vid olika tillfällen klarar snötäcket olika mycket ny belastning utan att det leder till en lavin. I prognoserna beskriver vi det med termen känslighet, som vi anger i tre nivåer

  • Känsligt vid stor belastning – exempelvis en skoter eller en fallande hängdriva
  • Känsligt redan vid liten belastning – en ensam skidåkare.
  • Mycket känsligt – Laviner startar ofta spontant och det är så gott som säkert att vikten av en skid- eller skoteråkare räcker för att utlösa en lavin.

Utbredning

Utbredningen på lavinproblemet är i hur stor andel av lavinterrängen som problemet finns. Utbredningen anges i tre nivåer.

  • Många sluttningar
  • Några sluttningar
  • Enstaka sluttningar

Känslighet och utbredning för lavinproblemen beskriver tillsammans hur sannolika laviner är.