Bestående flak

Bestående flak är mycket svåra att upptäcka - här finns råd för hur du minskar dina risker när det här lavinproblemet finns i området.

Hantering

Var mycket försiktig vid val av terräng och gör vägval med stora säkerhetsmarginaler. Den här typen av lavinproblem ligger bakom många lavinolyckor. Det är mycket svårt att på plats avgöra var det bestående flaket finns och hur känsligt det är. Problemet behöver lång tid för att stabiliseras. Var särskilt försiktig vid åkning i nya och okända områden. Perioder efter snöfall, snödrev eller temperaturökningar är extra farliga.

Beskrivning

-Hårdare och tjockare flak ovanpå långlivade svagheter djupare ner i snötäcket.

-Problemet går sällan att upptäcka genom att enbart titta på snöytan.

-Brist på lavinaktivitet eller frånvaro av tecken på instabilitet är INTE någon pålitlig information.

-Lavinerna utlöses ofta ovanför åkaren, vilket gör det svårt att fly från en lavin.

-Åkare dras inte sällan med i laviner när de minst anar det, till exempel på dagar med lugnt och klart väder.

-Kan även fjärrutlösas på långa avstånd.

-Varierar i storlek från stora till mycket stora och kan ibland involvera flera lavinstråk.

- Kan sprida sig till flackare terräng ovan och på sidan av de branta sluttningarna. Håll därför gott avstånd till all brant terräng.

-Stabiliseras långsamt, problemet består ofta i flera veckor, ibland månader och i vissa fall hela vintern.

-Har ofta viloperioder då det är mindre känsligt, för att sedan bli aktivt igen när vädret förändras, särskilt efter snöfall, snödrev eller perioder med varmt väder.

-Kan finnas kvar i isolerade fickor långt efter att övriga områden har stabiliserats.

- Vanliga platser att lösa ut laviner i bestående flak är där snötäcket är tunnare, lavinen kan sedan sprida sig ut på snöfält med tjockare flak.