Hängdrivor

Här kan du läsa mer om lavinproblemet hängdrivor

Hantering

Hängdrivor hanteras bäst genom att försiktigt närma sig krön och alltid ha god säkerhetsmarginal till drivkanten  på bergsryggar. Chansa aldrig. Undvik att åka på eller ens nära utskjutande hängdrivor.Minska även tiden som du är exponerad nedanför stora händrivor, särskilt strax efter snödrev och under perioder med varma lufttemperaturer.Om & nbsp; hängdrivan skulle rasa kan den starta en lavin på sluttningen nedanför.

Beskrivning

  • Hängdrivor bildas när vindtransporterad snö ackumuleras nära branta krön och är ofta utskjutande.
  • De kan vara svåra att upptäcka från ovan och kan utlösas även bakom åkaren.
  • Eftersom de är tunga orsakar hängdrivor ofta stora laviner i sluttningen nedanför.
  • Problemet är vanligast under eller strax efter hängdrivan bildats innan snön har bundit ihop tillräckligt.
  • Förknippas ofta med nyligt snödrev eller kraftiga temperaturförändringar.
  • Stora hängdrivor, med dåligt stöd, i brant terräng kan utlösas lång tid efter att de har bildats.