Nysnöflak

Läs mer om hur du känner igen platser med farliga nysnöflak - och om hur du undviker dem.

Hantering

Undvik helt lavinterräng eller gör försiktiga vägval under och efter stora snöfall tills dess att den nyfallna snön har stabiliserats, vanligtvis en  till några få dagar.

Beskrivning

-Mjukare flak av nysnö som binder ihop ovanpå svagare lager.

-Kan vara svåra att upptäcka men ibland syns sprickor på snöytan.

-Storleken på lavinerna varierar från små till mycket stora.

-Uppträder oftare i sluttningar brantare än 35 grader.

-Kan förekomma i all terräng, men laviner på kalfjället är vanligare och blir större.

-Problemet stabiliseras relativt snabbt efter snöfall, vanligtvis inom 24 till 36 timmar.

-Kalla lufttemperaturer kan fördröja stabiliseringen.