Våta laviner

Här kan du läsa mer om lavinproblemet våta laviner

Hantering
Val av tidpunkt är nyckeln för att handskas med våta laviner. Undvik startzoner och lavinstråk när snön är fuktig eller våt av regn, av uppvärmning under dagtid, eller inte återfryser över natten.

 

Beskrivning

  • Våta flak(-laviner) är en underklass till våta laviner och uppkommer då ett tjockare flak av hårdare snö blir så fuktigt eller blött att det lossnar från underliggande lager.-Våta lössnö(-laviner) är en annan underklass och bildas om det våta snöflaket blir så blött att det förlorar all sammanbindning.
  • -Problemet går vanligen att upptäcka genom att undersöka om ytsnön är blöt samt spana efter nyligt utlösta våta laviner, snöbollar eller snöhjul som rullat nedför branta sluttningar.
  • -Förhållanden som orsakar lavinaktivitet kan utvecklas snabbt men är i allmänhet ganska förutsebara.
  • - Våta laviner har en benägenhet att bli stora.
  • -Rör sig långsammare men är ofta mycket mer kraftfulla än torra laviner på grund av högre densitet.
  • -Vanligtvis begränsade till brantare sluttningar i specifika höjdzoner och väderstreck (soliga sluttningar).
  • -Vanligast på våren och solens strålar är starka. Kan förekomma andra tider då det är varmt eller när det regnar.
  • -Är vanligare under den varmaste delen av dagen och kvarstår bara i timmar eftersom den våta ytsnön ofta återfryser på natten.-Under perioder utan återfrysning kan problemet kvarstå under längre tid.