Hoppa till innehåll

Så kan du använda verktyget sluttningsriktningar

Sluttningsriktningar

Snöförhållandena varierar ofta mellan sluttningar som lutar åt olika väderstreck, i lavinprognoser beskrivs därför ofta skillnader mellan exempelvis ost- och västsluttningar eller nord- och sydsluttningar. Med det här verktyget kan du undersöka sluttningsriktningarna i det område du är intresserad av. 

 

Markera de sluttningsriktningar du vill undersöka och se resultatet på kartan. De röda områdena på kartan är sluttningar som vetter åt de valda väderstrecken.