Lavinprognos för

Abisko/Riksgränsfjällen

Publicerad: torsdag 23-03-2023 18:00

Gäller till: fredag 24-03-2023 18:00

Lavinfara

Måttlig

Risk 2

Enstaka platser fortfarande lavinfarliga

Troligen krävs branta sluttningar och mer belastning än av en skidåkare för att starta en lavin men stabiliteten på sluttningarna kan variera.

Den som beger sig ut i lavinterräng bör vara uppmärksam på varningssignaler såsom sprickor och kollapser i snötäcket, det är tydliga tecken på att det går att starta laviner. Tag särskild hänsyn till terrängfällor som till exempel träd, stenar, svackor, klippor. De kan förvärra konsekvensen för den som dras med i en lavin.

Risk 2

Förväntad utveckling

Måttlig lavinfara

Gäller 2023-03-25

Kalla temperaturer och begravda långlivade, svaga lager gör att lavinproblemen stabiliseras långsamt.

Så här läser du lavinprognosen

Prognosen består av en gradering av lavinfaran, en kort text med vårt huvudbudskap för dagen, de främsta lavinproblemen för stunden, en sammanfattning av våra observationer i området, fjällvädret för dygnet och en förväntad utveckling av lavinfaran. I kartan finner du fler bra hjälpmedel för att göra säkrare vägval - ett verktyg för att visa lutning och ett för att visa sluttningsriktningar.