Lavinprognos för

Kebnekaisefjällen

Publicerad: onsdag 22-03-2023 18:00

Gäller till: torsdag 23-03-2023 18:00

Lavinfara

Måttlig

Risk 2

Flera lavinproblem försvårar riskhanteringen

Sannolikheten att utlösa laviner är lägre på flackare sluttningar, säkrast är de som lutar under 30 grader. Oftast krävs mer belastning än en skidåkare för att starta en lavin men stabiliteten på sluttningarna kan variera.

Den som beger sig ut i lavinterräng bör läsa beskrivningen av lavinproblemen noggrant och vara mycket uppmärksam på varningssignaler såsom sprickor och kollapser i snötäcket, det är tydliga tecken på att det går att starta laviner.

Risk 2

Förväntad utveckling

Måttlig lavinfara

Gäller 2023-03-24

Kalla temperaturer och begravda långlivade, svaga lager gör att lavinproblemen stabiliseras långsamt.

Så här läser du lavinprognosen

Prognosen består av en gradering av lavinfaran, en kort text med vårt huvudbudskap för dagen, de främsta lavinproblemen för stunden, en sammanfattning av våra observationer i området, fjällvädret för dygnet och en förväntad utveckling av lavinfaran. I kartan finner du fler bra hjälpmedel för att göra säkrare vägval - ett verktyg för att visa lutning och ett för att visa sluttningsriktningar.