Skip to Content

Publicerad: onsdag 19-01-2022 18:00

Gäller till: torsdag 20-01-2022 17:59

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Risk 2

Måttlig

Aktuella lavinproblemBestående flak,Drevsnöflak


Lavinprognos för torsdag 20 januari

Drevsnöflak i den högre terrängen- var försiktig i branta sluttningar

En ihärdig nordvästvind fortsätter att flytta snö till läsluttningar i den högre terrängen där den bildar drevsnöflak.  Var försiktig i branta sluttningar och tänk på att även en liten lavin kan bli farlig om det finns terrängfällor under sluttningen, som till exempel klippor, träd eller svackor. 

På vissa platser, främst kring trädgränsen, finns det fortsatt svagare snö begravd långt ned i snötäcket. Var de bestående flaken är känsliga och inte är tyvärr mycket svårt att avgöra. Av erfarenhet är risken att utlösa laviner som går djupt ned i snön störst där snödjupet varierar mycket, tex i närheten av stenar, klippor som sticker upp ut snön. 

Var observant på om du hör whumpfljud eller ser utskjutande sprickor runt skotern eller skidorna vilket är tecken på att snön är svag och att laviner kan startas i brantare sluttningar.

Lavinproblem

Bestående flak
Typiska platser där lavinproblemet finns
Lavinproblemet bedöms som mest utbrett vid trädgräns men kan finnas även i den högre terrängen.
Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Drevsnöflak
Typiska platser där lavinproblemet finns
Drevsnöflaken bedöms vara mest utbredda i den högre kalfjällsterrängen och tjockast i den sydvästra delen av området. 
Känslighet och utbredning

Känsligt redan vid liten belastning på enstaka sluttningar

Förväntad storlek på laviner

Små till stora laviner

Våra observationer

Dagens fältarbete utförde vi runt Kittelfjället och Satsfjället. Efter det blåsiga vädret har vi fokuserat på två saker. Dels hur de bestående svagheterna i snön har påverkats. Är de lika känsliga som förut och finns de på lika många platser? Samt hur utbrett och känsligt drevsnöflaken är. De bestående svagheterna finns fortfarande kvar på isolerade platser runt trädgränsen. Med den ihållande vinden fortsätter ny drevsnö att byggas upp på isolerade platser runt kalfjället. Nya drevsnöflak är oftast ganska känsliga och lätta att utlösa laviner i. 

Lavinaktivitet
Ingen ny lavinaktivitet under dagen.

Snötäcke och väder
Fortsatt ihållande vind och mildare temperaturer, med enstaka snöbyar under dagen. Snötäcket är fortfarande generellt hårt men efter värmen och regnet har snöytan påverkats och börjat bli fuktigt och blöt främst i skogen. Mer uppe mot trädgänsen finns en ny skare som ligger ovanpå den blöta snön. Den svagare snön som finns runt skarlagret från den 4 januari är fortfarande det främsta problemet. Det finns ungefär mitt i snötäcket. Längre ner i snötäcket finns några äldre svaga lager och närmast marken återfinns rundade bägarkristaller. Drevsnöflak har byggts på i den högre terrängen.
Snöprofiler och väderdata

Fjällväder

Moln varvas med perioder av klart väder, snöfall eller snöbyar kan dra in i nordvästvinden och möjligen ge 2-6 cm nysnö. Vinden är under onsdagen måttlig till frisk och ökar från natt mot torsdag till frisk eller lokalt hård. Natt som dag 5-10 minusgrader.
SMHI Fjällväder

Förväntad utveckling

Fortsatt friska vindar från nordväst bidrar till att drevsnöflaken fortsätter att byggas på i den högre terrängen även inför fredagen

Fredag 21 januari

Måttlig lavinfara

Risk 2

Lavinskalan och lavinproblem