Lavinprognos för

Västra Härjedalsfjällen

Publicerad: onsdag 22-03-2023 18:00

Gäller till: torsdag 23-03-2023 18:00

Lavinfara

Måttlig

Risk 2

Var försiktig på branta läsluttningar

Frisk vind och snödrev fortsätter bygga upp svaga drevsnöflak på läsluttningar. Branta sluttningar där snön samlas är platser där en skid- eller skoteråkare kan lösa ut laviner. Var försiktig på sluttningar som lutar mer än 30 grader.

Använd gärna verktygen för Lutningsgrad och Sluttningsriktningar i kartan för att identifiera misstänkta platser. Terrängfällor som till exempel stenar, klippor, träd, svackor kan förvärra konsekvenserna av även en liten lavin.

Risk 2

Förväntad utveckling

Måttlig lavinfara

Gäller 2023-03-24

 

Så här läser du lavinprognosen

Prognosen består av en gradering av lavinfaran, en kort text med vårt huvudbudskap för dagen, de främsta lavinproblemen för stunden, en sammanfattning av våra observationer i området, fjällvädret för dygnet och en förväntad utveckling av lavinfaran. I kartan finner du fler bra hjälpmedel för att göra säkrare vägval - ett verktyg för att visa lutning och ett för att visa sluttningsriktningar.