Översikt lavinprognoser


Lavinprognos för Abisko/Riksgränsfjällen

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farliga platserna.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Kebnekaisefjällen

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farliga platserna.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Västra Vindelfjällen

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farliga platserna.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Södra Lapplandsfjällen

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farliga platserna.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Södra Jämtlandsfjällen

Betydande lavinfara

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker.
Läs lavinprognos

Lavinprognos för Västra Härjedalsfjällen

Måttlig lavinfara

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farliga platserna.
Läs lavinprognos

x